0%
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบสำรวจเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ

ยินดีต้อนรับสู่แบบสำรวจเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ
Urbanzee เป็นบริษัทใหม่มีเป้าหมายที่จะลดมลภาวะทางอากาศในเมืองใหญ่ให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่ปนเปื้อนมลพิษ การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น เราต้องการความร่วมมือจากคนในชุมชน บริษัท และรัฐบาลท้องถิ่น ในการตอบแบบสำรวจเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร

เพื่อเป็นการตอบแทนความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ เรามีการสุ่มจับรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ โดยรางวัลเป็นชอคโกแลตจากฟินแลนด์ รายละเอียดอยู่ในตอนท้ายของแบบสำรวจ

ท้ายที่สุดนี้ ขอบคุณในความร่วมมือและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการลดมลภาวะทางอากาศ

ภาษาอื่นๆ:
มีคำถาม 25 ในแบบสำรวจนี้