0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Bản khảo sát về Ô Nhiễm Không Khí

Chào mừng bạn đến với bản khảo sát về Ô Nhiễm Không Khí
Chào mừng bạn đến với bản khảo sát về Ô Nhiễm Không KhíUrbanZee là một công ty được thành lập với mục đích làm giảm sự ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn trên thế giới, đặc biệt là các thành phố có tỉ lệ ô nhiễm cao. Chúng tôi làm việc này bằng cách hợp tác/làm việc cùng với tất cả mọi người, các công ty và chính quyền địa phương. Bằng cách điền vào bản khảo sát này, bạn giúp chúng tôi hiểu và xác nhận cách thức mà chúng tôi có thể đạt được điều này.

Vào cuối của cuộc khảo sát, bạn có thể tham gia xổ số để giành chiến thắng một thanh sô cô la của Phần Lan bằng cách điền thông tin cá nhân của bạn. Sô cô la sẽ có nhiều loại cho người giành chiến thắng thông qua việc xổ số.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi. Phản hồi của bạn rất quan trọng cho sự thành công của chúng tôi.

Những ngôn ngữ khác:
Có 25 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.